angelski kristal SKELETNI KREMEN

darilo angelov

V biti angelskih kristalov je, da nas vodijo globoko v našo notranjost in nas povežejo z notranjo resnico, ki je izvir in osnova eksistence. V tem procesu moramo odvreči in pokopati mnoge stare identifikacije. Angelski kristali simbolizirajo tistega, ki se je duhovno uskladil z višjim jazom in je tako neposredno povezan z izvirom kozmične moči. Podarjajo nam duhovno varnost in resnico.

Angelske kristale poznamo pod imenom skeletni kremen. Angelski kristali so drugačni kot vse ostale kremenove oblike. Imajo enakomerno porazdeljene, naravno zrasle prizme in večinoma nimajo nobenih prekinjenih ali neostrih robov. Ker vse te naravne fasete izžarevajo svetlobo, je njihov sijaj neponovljiv. Mnogo bolj raznoliki kot navadni kremen lahko imajo angelski kristali več vrhov, en konec, ali pa so bolj kubični ali sploščeni. Najbolj vpadljiva značilnost teh kristalov so oblike, ki izgledajo, kot da so postrgane. Kot da bi utelešali skeletno obliko enovitosti prasnovi, so v plasteh prevlečeni z geometrijskimi vzorci in tvorbami, ki same v sebi predstavljajo izraz najglobljih zakonov vesolja. Tako je, kot da bi bili v te kristale vpisani in vnešeni simboli kozmične abecede.

Angelski kristali so pravo darilo za naš planet in naj bi nas, v našem času čiščenja, zdravljenja in ponovnega množičnega prebujanja, podpirali. S seboj prinašajo mnogo moči, predvsem moči za premagovanje človeških napak in obremenitev na emocionalnem področju. Angelski kristali predstavljajo po eni strani bistvo fizičnega, hkrati pa tudi usklajujejo na frekvence angelskega kraljestva. Njihov izvor je mnogo pred pričetkom časa, izvirajo namreč iz nebeških območij. Ko so se nebeške moči materializirale v fizičnem prostoru in času, so se angelski kristali povezali s štirimi elementi in so bili tako rojeni na zemlji. Mnogi od njih so videti ožgani, saj nosijo v sebi element ognja in so zaradi tega mnogokrat tudi dimaste barve. So najčistejše na fizični ravni, kar se je rodilo iz matere Zemlje in ker so prišli skozi eter v atmosfero, utelešajo tudi zrak. Ker rastejo večinoma ločeno od drugih kremenovih kristalov, nastajajo v kristalnih žilah v izvirih ali v bližini izvirov. Pogosto najdemo v njihovi notranjosti tudi vodne mehurčke. Ker v sebi nosijo modrost predfizičnih časov, so angelski kristali tudi pomočniki in tolažniki ljudi, ki umirajo. Pomagajo ljudem, da opustijo strah pred zapustitvijo fizičnega telesa in pridejo do spoznanja nesmrtnosti duše. Ker pa so nastali tudi iz zemlje, pomagajo pri asimilaciji vitalnih elementov zemlje, ki jih kot hrana in moč črpamo iz tega planeta. Vzbujajo občutek ravnovesja in ugodja, predvsem pri vseh tistih, ki ne izvirajo iz tega sveta.

Če jih držimo v desni roki, se duševno očistimo, uskladimo in odpremo, medtem pa s kazalcem leve roke prehajamo po robovih kristala, se lahko uskladimo z izviri znanja in spoznamo univerzalni jezik, ki je bil človeškemu duhu do sedaj nedostopen. Govorica angelskih kristalov skriva sporočila najvišjih spoznanj. Utelešajo višje duhovne moči človeštva. Mnogi od njih so v svoji obliki podobni možganskemu tkivu. Povezava snovi in oblike v njih nas pripravijo do tega, da duhovno pogledamo vase in zaslutimo kozmično zavest ali se včasih z njo tudi zlijemo.

angelski kristal 2Če pogledamo v notranjost angelskega kristala, lahko v njem vidimo zmeraj več plasti njegovih skrivnih dimenzij. Če se poglobimo v tak kristal in nato zapremo oči, imamo možnost, da se globlje spustimo v lastno dušo. Notranja struktura kristala lahko deluje kot vrata v naša notranja nezavedna območja. Angelski kristali stabilizirajo valovanje možganov in nevtralizirajo nekoncentrirane, skokovite in zmedene miselne oblike. S tem se aktivira kronska čakra, kar vodi k nadaljnjemu širjenju stanja zavedanja. Če smo se duhovno tako stabilizirali, da smo prišli v nevtralno stanje, lahko sprejemamo frekvence iz angelskega kraljestva.

Nekaterim so te frekvence tuje, drugi pa se lahko lažje identificirajo z njimi. Če je nekdo vajen, da se ima za fizično lepega in se močno identificira s to samopodobo, mu lahko angelski kristali pokažejo, da je v bolj vseobsežni povezavi fizična oblika le šibki odsev tega, kar dejansko je. Ta senčna slika sebe je nekaj, česar najprej ni lahko sprejeti. Bistvo gre daleč čez meje fizične oblike, pa čeprav se je včasih težko privaditi na to misel. Vendar pa resnica stvari zmeraj obstaja. Angelski kristali nas bodo zmeraj pripeljali do te bistvene točke, na resnico, na osnovno bit sebe. V življenju se pojavijo običajno takrat, ko se začnemo ukoreninjati v lastni biti. Če se nenadoma srečamo s takim kristalom, ga sprejmimo kot prijatelja, saj to tudi je. Pomagal nam bo najti dostop do notranjega izvira lastne angelske biti.

Proces čiščenja

Kadar smo čustveno napeti ali obremenjeni, zelo težko jasno razmišljamo. Čustvene navade se razvijejo že v rani mladosti in se lahko tako subtilno vpletejo v obnašanje in mnenja odraslega, da menimo, da so zmeraj trenutne situacije te, na katere reagiramo. V resnici gre mnogokrat za globoko zakoreninjen emocionalni vzorec, ki z različnimi ljudmi in v različnih okoliščinah zmeraj znova pride do veljave. Te emocionalne vezi lahko odstranimo s pomočjo angelskega kristala. V svoji globoki večplastnosti in finem bogastvu oblik je angelski kristal orodje, ki nam lahko pomaga, da osvobodimo srce emocionalnih obremenitev in preusmerimo energijo v kronsko čakro, tako da lahko v nas priteka kozmična svetloba.

S temi kristali moramo delati zelo previdno in premišljeno. Njihovo delovanje je zelo močno in o njem moramo biti zelo dobro poučeni, preden jih uporabimo za kristaloterapijo ali zdravljenje pri drugih ljudeh. Strukturni elementi teh kristalov povzročajo, da odpade vse tisto, kar ni v harmoniji in sozvočju s frekvencami kronske čakre. Angelski kristali hočejo nevtralizirati postranske misli in občutke, tako da lahko pripravijo zavedanje v sozvočje z najvišjim energijskim centrom v človeškem telesu. S tem imajo podobno delovanje kot črni obsidijan, malahit ali azurit, saj spravijo na površje vse tisto, kar je potrebno obdelave in čiščenja, da izostrimo zavedanje za stvari, ki nam preprečujejo, da bi spoznali resnico. Ni nujno, da imajo sami v sebi čistilno moč, vendar pa če je čiščenje potrebno, lahko ustvarijo jasnost v globini naše biti.

Pogosto se zgodi , da človek, ki intenzivno dela z angelskimi kristali, nenadoma začuti misli in občutke iz svoje podzavesti, za katere je mislil, da jih je že zdavnaj predelal in premagal. Po drugi strani pa lahko ti kristali pri človeku, ki je popolnoma jasen in centriran, odprejo kronsko čakro in s tem naredijo povezavo z nebeškimi močmi in omogočijo njihovo integracijo.

angelski kristal 3Preden začnemo delati z angelskimi kristali, si moramo brezpogojno postaviti vprašanje: "Sem pripravljen videti in izkusiti resnico?" Kajti ti kristali utelešajo čisto resnico in bodo razkrili vse zunanje elemente osebnosti in ega. Če pravilno delamo z njimi, nam lahko popolnoma spremenijo življenje. Pretirana lastna cena in pretirana skrb za sebe nimajo več mesta v našem življenju. Čim večji je kristal, tem več svetlobe reflektira, tem močnejši je in tem več energije ima, da razbije vse neresnično. Energije, ki izhajajo iz teh kristalov, so lahko zelo rušilne, če nismo popolnoma pripravljeni sprejeti resnice.
Čistilni proces, ki ga sprožimo z angelskimi kristali, je lahko zelo travmatičen, če nanj nismo pripravljeni, torej delajmo z njimi le s polno zavestjo. Če ste zmedeni in emocionalno neuravnovešeni, bodo ti kristali te občutke le še okrepili. To lahko ima zelo resne in radikalne učinke, če nismo sposobni ali pripravljeni sprejeti in integrirati neizogibnih spremembe, ki jih s tem sprostimo.

Pri kristaloterapiji jih lahko uporabimo samo s privoljenjem in polno zavestjo človeka, ki ga zdravimo, saj mora le ta biti pripravljen za krizo zdravljenja, ki lahko pri tem nastane. Če se strinja, jih lahko polagamo na sredino prsnega koša, tretje oko ali na glavo, da s tem čistimo srčno čakro in koncentriramo energijo v temenski čakri. Dobro je, da poleg angelskih kristalov dodatno uporabimo zelen turmalin okoli srca in moder turmalin okoli tretjega očesa. Ko se čistilni proces začne, se prične tudi razjasnitev misli in občutkov. Turmalin pomaga pri asimilaciji višjih sil v telo in jačanju živčnega sistema. Pripravil bo fizično telo na to, da lahko prenese močan vpliv spiritualnih energij.

angelski kristal 4Uglaševanje glave in srca

Angelski kristali so veliki učitelji in služabniki za našo zemljo. So srce, duh in duša. So močni izviri luči. Če jih pravilno uporabimo, lahko v nas odprejo nebeške sfere in nam pomagajo, da integriramo angelske poteze v našo bit.

Če z angelskim kristalom meditiramo, ga držimo v rokah ali položimo na telo, bo najprej obudil vse tisto, kar moramo razčistiti, nato pa tudi racionalne moči uma. S pridobljenim duševnim ravnovesjem lahko nato dosežemo, da lahko gledamo skozi iluzije, ki vežejo duha na svet občutkov, odstranimo pa tudi tančice zmede. To stanje miru in koncentracije vzbudi angelski kristal s tem, da očisti povezave v možganih in koncentrira energijo v češariki v središču možganov. Potem je, kot da bi zbrali vse postranske (nepomembne) misli in občutke v glavi in jih presvetlili.
Če nato s tem občutkom duševnega in emocionalnega miru opazujemo misli in občutke, lahko popolnoma jasno opazimo, kateri izmed njih običajno spravljajo naše življenje iz ravnovesja. Tako smo neudeleženi opazovalec in lahko krepimo svoje notranje moči ter začnemo z zavednim novim programiranjem vzorcev. Ko se odmaknemo od svojih potlačenih čustev, da bi jih objektivno opazovali, nam postane šele jasno, da so večinoma naše lastne sodbe o dejanskih čustvih tiste, ki povzročajo škodo, in ne čustva sama.
Čustva sama po sebi so naravne reakcije srca na življenje. Pojačana, skoraj neobvladljiva čustva pa se pojavijo v nas, kadar naših dejanski občutkov, takrat ko jih zaznamo, ne izrazimo. Takoj ko jih dejansko sprejmemo, jih izrazimo in imamo torej osvobojena, svobodna čustva (pa naj bo to jeza, veselje ali skrb), potem so to resnična čustva.

Zatrte emocije nastanejo takrat, ko zadržujemo ali zadušimo te spontane reakcije na življenje, ker jih obsojamo, ali pa smo zaskrbljeni, kaj bodo drugi mislili o nas, če bomo svoje občutke izživeli. Zatrta čustva gredo vzporedno z notranjim nemirom ali napetostjo.
Ker angelski kristali izvirajo iz območij, v katera človeške emocije nimajo dostopa, so veliki učitelji, ki nam lahko pomagajo razumeti pravo bistvo naših čustev in privesti njihovo naravno izražanje na stabilne poti. Ti kristali so zaradi tega prav posebno blagodejni za ljudi, ki tlačijo svoje dejanske misli in čustva, ali pa so čustveno preobčutljivi. Ko se naučimo izraziti svoja čustva v trenutku, ko jih občutimo, in se s tem hkrati osvobodimo njihovega bremena, lahko zadržimo odprto srce in jasnega duha. Ko obstaja ravnovesje med racionalnim načinom opazovanja in emocionalno senzibilnostjo, lahko postaneta srce in razum dobra prijatelja in angelske lastnosti duše se lahko izražajo v obeh.

angelski kristal 5Uporaba energije angelskih kristalov

Angelski kristal je redka oblika kristala in služi mnogim namenom. Njegove globoke osnove nas vodijo v lastne globine in nam razjasnijo, kaj ovira spoznanje in razsvetlitev. Ko nato umirimo in nevtraliziramo misli in dosežemo jasno, racionalno perspektivo, se odpre kronska čakra in angelski kristali nas vodijo v naš notranji center svetlobe, naše prave biti. To so kristali z zelo močnim delovanjem, ki lahko povzročijo zelo različne procese, odvisno pač od našega stanja zavedanja. Če nekdo potrebuje čiščenje, bodo razgalili vse njegove egoizme in osebne šibke točke. Če je nekdo notranje čist in centriran, mu bodo pomagali pri odpiranju kronske čakre. V odgovornosti varuha takih kristalov je, da se v popolnosti zaveda, kaj lahko sprožijo, preden jih uporabi v zdravilne namene.

Moj nasvet je, da uporabimo angelske kristale za osebno delo, preden jih uporabimo tudi pri drugih. Ko smo se uskladili z njihovimi energijami, moramo upoštevati nekatere smernice, preden jih uporabimo za kristaloterapijo: Poglobimo se vase in se uglasimo na kristal in človeka, na katerem bi radi delali. Začutimo, ali je prav, da uporabimo angelski kristal. Vprašajmo človeka, s katerim delamo, ali je pripravljen, da zapazi vse, kar bo angelski kristal prinesel na površje, da bo na tem delal in za to prevzel tudi odgovornost. Vprašajmo človeka, s katerim delamo, ali dovoli delovanje moči angelskih kristalov pri sebi. Če se ne strinja, jih naj ne bi uporabili. Upoštevajmo, da smo lahko kos vsem mislim, čustvom in slikam, ki se pojavijo. Na vsak način pomagajmo človeku, da izdela ustrezen načrt vaj, ki mu bodo pomagale, da bo obdelal in integriral učinke delovanja angelskih kristalov.

Vzorec postavljanja za višje stopnje dela, ko smo brez zadržkov pripravljeni za duševno čiščenje, lahko izgleda sledeče: položimo en angelski kristal na glavo, enega na tretje oko in enega na srčno čakro. Okoli kristala na srčni čakri položimo štiri zelene turmaline in štiri modre turmaline okoli kristala na tretjem očesu. Poleg tega položimo malahit na solarni pleksus in azurit nad angelskim kristalom na tretjem očesu ter po en velik črn turmalin na nart vsake noge. Klient naj dolgo in globoko diha in naj se ne koncentrira več kot petnajst minut na centralno linijo, medtem ko zavestno dopušča, da vanj dotekajo energije kamnov.

Vzorca polaganja ne ponavljajmo, dokler nismo temeljito spoznali in integrirali lekcije, ki jo je sprožil proces zdravljenja. Ko je naše duhovno stanje čisto in odprto, lahko angelski kristal uporabljamo tudi v povezavi s krizokolom v draguljni kvaliteti na tretjem očesu. S tem pospešimo močno spoznanje vizije. Ta dinamična kombinacija energij lahko povzroči trenuten preblisk spoznanja nesmrtnosti, s katerim postavimo majhne strahove in probleme v pravo perspektivo, in ki nam pripomore, da spoznamo našo enkratnost v širši povezavi stvari. Angelski kremen se je pokazal tudi kot zelo uspešno pomagalo pri terapiji epilepsije in šizofrenije. Angelski kremen je tudi eden najbolj primernih kristalov za obdelavo stanja izčrpanosti po drogiranju. Učinek uporabe psihedeličnih drog je tudi ta, da sestavine teh drog sproščajo kemijske reakcije v možganih, ki povzročijo spremenjeno ali razširjeno stanje zavesti. Telo običajno ni v stanju, da prenese te hormonske in kemijske spremembe, zato se živčni sistem oslabi in možganske celice so močno načete.

Angelski kremen se je pokazal kot zelo učinkovit pri revitalizaciji možganskega tkiva po drogiranju in vzpostavljanju ravnovesja med možganskimi žlezami. S ponovljeno uporabo angelskega kremena in zelenega turmalina je možno ponovno oživiti in pomladiti preutrujeno in prestimulirano živčevje in območja možganov. V takih primerih položimo angelski kristal na male možgane in tretje oko, medtem ko usmerimo palico zelenega turmalina na različne točke glave. Zelo dobro je, če dodatno položimo črne turmaline na noge ali boke, da s tem usmerimo angelske energije v fizično telo in ga ozemljimo.

TURNŠEK MARIJAN, KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
miki.13@gmail.com