ENERGETSKE PALICE

Energetske palice uporabljamo pri meditaciji, energetsko - terapevtskem delu in kot aktivatorje kristalov pri kristaloterapiji.

Če se boste ukvarjali s kristali, morate vedeti, da so kristali živa bitja, ki so darilo narave za ljudi, in tako kot ljudje potrebujejo skrb, nego in spoštovanje. Le tako lahko pričakujete darila od njih.

Vsak posameznik, organizem ali snov preko energijskega polja, ki je njemu lastno, izžareva in vsrkava energijo. Živi organizmi kot smo ljudje, oddajajo zelo kompleksen spekter valovanja, katerega deli so povezani z različnimi organi in organskimi sistemi telesa? Vzpostavljanje resonance z valovanjem posameznika, merjenje amplitude (skrajnega odmika) tega valovanja in potem iskanje zdravila, katerega nihanje je najbolje usklajeno z določeno boleznijo.? Na ta način se organ ali organski sistem vrne v zdravo frekvenco nihanja. Pri vibracijskem zdravljenju zdravimo avro človeka kot del njegovega fizičnega telesa, saj življenjsko polje vpliva na vse človekove notranje organe.

energetska palica

energetska palica
energetska palica
energetska palica
energetska palica


TURNŠEK MARIJAN, KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
miki.13@gmail.com