Quantec - Inštrumentalna biokomunikacija

qQUANTEC®
INŠTRUMENTALNA BIOKOMUNIKACIJA

QUANTEC je računalniško podprta oblika terapije, osnovana na podlagi dognanj iz kvantne fizike. QUANTEC se lahko uporablja in izboljšuje stanje v:

 • zdravstvu,
 • kmetijstvu in poljedelstvu,
 • veterini,
 • ekologiji,
 • geopatiji,
 • elektrobiologiji,
 • biološki gradnji,
 • športu,
 • astrologiji,
 • ter pri podjetniškem in finančnem svetovanju.
 • Velika prednost QUANTEC-a pred drugimi terapijami je, da za pričetek terapije zadostuje le osebna fotografija ter seveda opredelitev težave. Časovno ste zato povsem neobremenjeni, prav tako tudi v času terapije, saj vam za njeno izvajanje centra ni potrebno obiskati, niti ni potrebno mirovati. Za aktiviranje terapije je priporočljiv osebni obisk.

  Besedilo je povzeto iz QUANTEC prospekta.

  Biološki organizmi imajo sposobnost sporazumevanja izven merljivih in zazanavnih področij, to je biokomunikacija. Inštrumentalna biokomunikacija pa ima možnost, da sestavi napako tako, da lahko stimulira biološki sistem. Tako lahko informacije od drugih sistemov prejema ter jih tudi oddaja dalje. Prelomno mesto, ki računalniku dovoljuje komunikacijo z biološkimi sistemi, se skriva v treh dejstvih:

  • življenjskem polju
  • diodi z belim šumenjem in
  • povezavi med fotoni

  Življenjsko polje

  Je fino polje, ki se ga do sedaj s fizikalnimi sredstvi še ni dalo izmeriti ali opisati. Povezano je z materijo živih organizmov, na katere tudi vpliva. Vsak organizem ima individualno in zaključeno življenjsko polje, ki je istočasno povezano z življenjskimi polji drugih živih bitij ter poljem planeta Zemlja. Le-to med seboj povezuje vsa ostala polja. Tako so vse informacije vseh življenjskih polj celotnega planeta dostopne vsepovsod, saj so obdane z življenjskim poljem Zemlje.

  Povezava življenjskega polja živega bitja se vzpostavi z mislimi, pozornostjo ali željo človeka ter ne nastane brez truda te osebe!

  Dioda z belim šumenjem

  Diodo, ki proizvaja belo šumenje, si lahko predstavljate kot televizorje in radijske oddajnike prejšnje dobe. Šum ima oznako "bel", ker se pri prikazovanju šuma na črnem zaslonu pojavijo migetajoče točke. To izgleda podobno kot televizijski zaslon ob koncu dnevnega sporeda. Šun QUANTEC diode lahko primerjamo tudi z radijskim sprejemnikom, ki je nastavljen med dvema radijskima postajama in zato hrešči včasih nekoliko nižje drugič višje, nato šumi na srednjih frekvencah, povsem naključno in brez razpoznavnega vzorca.
  V tistem trenutku, ko se šum poveže z življenjskim poljem, se spremeni. Te spremembe se v računalniku predelajo in interpretirajo. QUANTEC izkorišča možnost medsebojnega delovanja med diodo in življenjskimi polji tako, da s pomočjo belega šumenja in seznama shranjenih podatkov določi ustrezno terapijo.

  Kako hitro se določi terapija?

  Kakor hitro se neko življenjsko polje poveže s šumenjem, začne to šumenje, ki je predhodno naključno šumelo na vseh frekvenčnih pasovih, bolj ali manj ojačano nihati le na nekem področju. QUANTEC računalniški program mora sedaj le še določiti, katera barva, Bachova esenca, eterično olje, kristal itd. pripada temu frekvenčnemu področju. Tako si je oseba nezavedno določila svoj terapevtski program!

  Belo šumenje je kot tipkovnica, katere se človek nezavedno poslužuje pri sporočanju o samem sebi.

  Fotografija in fotoni

  Za analizo in terapijo potrebujemo fotografijo. Fotografija je točen zapis sevane svetlobe slikanega objekta. Sevana svetloba pa pravzaprav pomeni sevanje fotonov.
  Dejstvo, da so fotoni skupni jezik vseh celic v biološkem sistemu ter dejstvo, da na poljubni razdalji še vedno ostanejo v kontaktu, pomeni, da so kot nosilci informacij zelo dragoceni. Ravno zaradi tega smo se odločili, da jih bomo uporabljali kot prenosnike.
  Tako se terapija prenaša s pomočjo fotonov, ki poznajo le dva znaka oz. stanji: fotoni vibrirajo ali navpično ali vodoravno. Ker se binarnega sistema, ki je sestavljen iz vrednosti 0 in 1, poslužujemo tudi pri računalnikih, lahko računalniki in svetlobni delci med seboj izmenjujejo podatke.

  Fotoni imajo pri procesih krmiljenja pomembno vlogo v bioloških sistemih. (Dr.F.A.Popp)

  Kaj je torej QUANTEC?

  QUANTEC ni le eden naprednejših računalniških sistemov, ki zajema obstoječe energetske motnje, temveč nudi uporabnikom tudi interaktivno komunikacijo na daljavo z ljudmi, živalmi ali rastlinami (v radioniki znan fenomen).

  V nekaj minutah razčleni bioenergijsko polje človeka ter poda sklepe in rezultate o morebitnih motnjah, ki so se že pojavile ali se bodo v neposredni prihodnosti; poleg tega zopet vzpostavi ravnovesje s pomočjo računalniško podprtega programa.

  Tovrstna tehnologija se uporablja tako v zdravstvu kot tudi v kmetijstvu in poljedeljstvu, veterini, ekologiji, geopatiji, elektrobiologiji, biološki gradnji, športu, astrologiji ter na podjetniškem in finančnem področju.

  ZNANSTVENO POROČILO - del vsebine

  V človeškem telesu tečejo zelo šibki tokovi, ki povzročajo tudi zelo šibka magnetna polja. Ti tokovi so tako zelo šibki, da jih z dosedanjimi fizikalnimi merilnimi napravami težko dokažemo. Naprava QUANTEC uporablja diode z belim šumom, ki lahko ta polja ne le skenirajo, ampak tudi ugotovijo, kje so pomankljivosti. Nato lahko v telesu bolnika s pomočjo radionične naprave QUANTEC ustvarimo ''zdravo'' elektromagnetno polje, ki zopet dopušča prost pretok tokov, ki so bili predhodno ovirani.

  QUANTEC® je v svetu najnaprednejši in najbolje prodajan radionični računalniški sistem. Uporablja novo tehnologijo diode z belim šumom. Generator, ki je srce že omenjene diode z belim šumom, analizira bio-polje v nekaj minutah.
  Rezultat analize je terapevtski program, ki lahko deluje na katerikoli cilj. Ta program dodeli vsem ugotovljenim (zaznanim) substancam in blokadam ustrezne homeopatske potence.
  Je zelo objektivna metoda, kajti terapevt nima vpliva na analizo in rezultate.
  QUANTEC® pregleda do 50 000 shranjenih podatkov v bazi ter išče resonance na vseh treh nivojih: telesnem, umskem in duhovnem.
  Baze podatkov so na primer: homeopatija, barve, zvoki, akupunktura, trditve, alergeni, ICD 10, nozode, Bachove cvetlice, kristali, psihokineziologija itd.

  QUANTEC® je odprt sistem, saj lahko terapevt ustvari lastne baze podatkov.
  QUANTEC® lahko izvaja terapijo samodejno, dan in noč.

  RADIONIKA TURNŠEK MARIJAN
  KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
  GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
  miki.13@gmail.com