Vibracijsko zdravljenje

Tisti, ki pozna Zakon nihanja, pozna vse. Hermes Trismegistus

VIBRACIJSKO ZDRAVLJENJE

Kaj je vibracija?

Vibracija je gibanje elektromagnetnega polja; je posledica gibanja elektronov in protonov vsakega atoma vsake molekule vsake snovi. Vsaka celica, organ in sistem ima svojo lastno vibracijo. Vsako čustvo, ki ga neka oseba občuti, zbudi določeno vibracijo v človeškem telesu; vsaka misel izzove edinstveno vibracijo; vsaka barva, vsak vonj ima svojo vibracijo; vsak zvok prenaša svojo lastno vibracijo. Vsaka snov, pa naj bo organska ali anorganska, odraža svojo lastno vibracijo, ki oddaja elektromagnetno valovanje. Vibracijske frekvence organskega življenja so bolj živahne, pulzirajoče in spremenljive kot pri neživi materiji, vendar vse vibrira.

Voda je zelo dober medij za shranjevanje vibracij
Po znamenitem odkritju Japonca dr. Masaru Emota (njegovo znamenito knjigo Sporočilo vode imamo tudi v slovenščini) je postalo jasno, da naše misli močno vplivajo na nas in našo okolico. Na osnovi njegovega raziskovalnega dela smo bili seznanjeni z dejstvom, da človeška energija, misli, besede, dejanja in glasba, torej vse vibracije vplivajo na molekulsko zgradbo vode, torej tudi vodo, ki obsega približno 70% človeškega telesa. Kdor dvomi o tem, da misli tako vplivajo na vodo, bo temeljito spremenil svoje mnenje po ogledu znamenitih barvnih fotografij v knjigi. Postalo je jasno, da voda sprejema vso energije in vibracije iz okolja, ne glede na to, če so te toksične ali pa dobre.

Različne oblike vibracijskega zdravljenja
Vibracijsko zdravljenje se je uporabljalo že v starih civilizacijah: v starem Egiptu so za zdravljenje uporabljali zvok in barvo. Kitajci uporabljajo akupunkturo, ki je tudi oblika vibracijskega zdravljenja, že cela stoletja. Danes se kot oblike vibracijskega zdravljenja uporabljajo radionika, tudi reiki, homeopatija, kristaloterapija, zdravljenje z rokami itd. V zadnjem času se uveljavlja tudi zdravljenje z magnetnimi karticami.

Vibracijsko zdravljenje in človekov energijski sistem
Človeško telo sestavljajo številna energijska polja, ki izhajajo iz fizičnega telesa in ga obdajajo. Ta polja so v stalni medsebojni povezavi s fizičnim telesom in njegovimi različnimi funkcijami. Človeško telo obdaja avrično polje. Avra ima dva vidika: subtilna telesa, kakor jih opisuje tradicionalna metafizika, in energijska polja samega človeškega telesa. Subtilna telesa so energijski pasovi različnih jakosti, ki obdajajo in prežemajo naše fizično telo. Njihova glavna naloga je, da pomagajo usklajevati in uravnavati dejavnosti duše v fizičnem življenju. Če se opredelimo za shemo četverih teles v človekovem energijskem sistemu: fizičnega, astralnega mentalnega in duhovnega, morajo biti za optimalno zdravje vsa štiri usklajena in uglašena. Kadar subtilna telesa niso usklajena s fizičnim, nastopijo psihične in fizične težave. Neuglašenost lahko povzročijo travma, stres, močna čustva itd. Zato si moramo prizadevati za fizično, čustveno, mentalno in duhovno zdravje.

wave

 

 

 


Kaj je vibracijsko zdravljenje?

Vibracijsko zdravljenje je proces, pri katerem se različne vibracije vnašajo ali prenesejo v človeška fizična in energetska telesa tako, da se uravnajo vibracije, po princpu rezonance, ki so postale neuravnotežene na fizičnem in avričnem nivoju. Osnova za tako ravnanje je zamisel, da je bolezen na fizičnem in avričnih telesih odraz raznih blokad in porušenega ravnotežja. Te blokade in porušena ravnotežja povzročijo upočasnitev vibracij celic, organov, sistema ali energetskih teles. Upočasnjene vibracije pa povzročijo bolezen.

Proces vibracijskega zdravljenja te neuravnotežene vibracije uravnava. Ključ za razumevanja vibracijskega zdravljenja je pomembno odkritje, da vsak človeški organ (npr. jetra) oddaja identično vibracijo, ne glede na to, kateremu človeku ta organ pripada - pod pogojem, da je 100% zdrav. Če identificiramo bolna jetra, je njihova vibracija drugačna od zdravih. Z uporabo primernih tehnik vibracijskega zdravljenja je mogoče popraviti deformirani energetski vzorec in spremeniti bolna jetra v zdravo stanje. To je osnova vibracijskega zdravljenja.

Da bi razumeli osnovni princip vibracijskega zdravljenja, moramo najprej analizirati pot, po kateri se bolezen manifestira v človeškem telesu. Ko posameznik uživa nezdravo hrano, diha onesnažen zrak ali pije nečisto vodo, je telo podvrženo neprimerni vibraciji. Enako se dogaja, ko se v telesu sproščajo strupi zaradi samozastrupljanja (kadar mrtve celice ne morejo zapustiti telesa) ali kadar je telo obremenjeno s čustvi kot so jeza, ljubosumje, sovraštvo, požrešnost itd. - vse to sprošča škodljive vibracije. Podobno velja, ko je človeški organizem podvržen slabim in neželjenim vibracijam petih čutov, kar moti ravnotežje eteričnega telesa in povzroči neravnotežje katere izmed čaker. Po določenem času - lahko so minute ali meseci - postane posamezni fizični organ, ki odgovarja določeni čakri, prizadet, to pa predstavlja prvi fizični korak k nastanku bolezni v organu. Časovno zaostajanje med manifestacijo bolezni na fizičnem telesu in nastalo motnjo na eteričnem telesu bo kratko v primeru manjših vsakodnevnih bolezni kot sta prehlad ali kašelj. V primeru raka pa je to časovno zaostajanje več mesecev ali celo let. To je tudi vzrok, da mnogi strokovnjaki s področja vibrionike odkrijejo rakavo bolezen veliko prej, preden postane prva fizična celica maligna, in jo ozdravijo z ustreznim uravnovešenjem energij na eteričnem telesu.

Zakaj zdravi ljudje potrebujejo višje stopnje vibracij?

Da posameznik ostane zdrav, potrebuje visoko stopnjo vibracij na fizičnem in avričnih telesih. Te vibracije nastajajo in se vzdržujejo na mnoge načine, vključno z našimi mislimi in načinom razmišljanja, kar čutimo, verjamemo, vidimo, slišimo, se dotikamo, jemo, pijemo, dihamo in čemu smo izpostavljeni. Kadar posameznik zboli, se stopnja njegovih vibracij zniža. Ko se to zgodi, postane posameznik bolj dovzeten za druge negativne energije in vplive. V procesu staranja se vibracije znotraj in okoli nas znižujejo. Organi in sistemi delajo počasneje in manj učinkovito kot v mladosti. Končno prenehajo z delovanjem. Naši fizični, elektro-magnetni, magnetni in električni sistemi se poškodujejo in delujejo mnogo slabše kot v mladosti. Kemični, hormonski sistem in vsaka celica delujejo bolj in bolj počasi, dokler se vse ne ustavi. Zdrav organ in njegovi sistemi vibrirajo na visoki stopnji, dokler je zdrav, neodvisno od starosti. Visoke vibracije pomenijo vibracijsko zdravje. Če hočemo živeti dolgo in zdravo, moramo vzdrževati visoko stopnjo vibracij. Znanstveniki nam sedaj lahko pojasnijo, kakšne so vrednosti vibracij pri delovanju glavnih organov in sistemov. Pri vsaki bolezni, ki nas prizadene, se stopnja vibracij zniža. Skrivnost življenja ki je intelektualno, fizično, emocionalno in duševno zdravo, pomeni imeti visoke vibracije. Če si dvignemo vibracijsko energijo, se telo zdravi samo!

Radionika in vibracijsko zdravljenje

Obstaja energija, ki prežema vesolje. Ta energija ima neobičajne lastnosti in mogoče jo je uporabiti za izboljševanje človeštva. Odkrili so, da v določenih pogojih ta energija vpliva na človeka ali na njegovo okolje in jo je mogoče nadzorovati pod pogoji, ki jih narekujejo značilnosti te energije. Kot pri vseh znanostih prihaja do razvoja radionike preko opazovanja lastnosti ali značilnosti tistega, kar preučujemo. Opazovanju sledi eksperimentiranje, da bi lahko s samim pojavom upravljali ali ga povzročali na nadzorovan način. Po definicije je radionika uporaba neobičajne energije ali energij v napravah, da bi ustvarili naravne pojave ali učinke. Radionika je osnovana na magnetnem kodiranju in geometrični predstavitvi vseh vibracij.

Raziskave in razvoj vibrionike so omogočili reprodukcijo originalne vibracije katerega koli zdravega telesa ali substance, energije ali stanja in z odvajanjem te informacije induciranje zdravilne vibracije v tekoči ali trdni medij. Voda deluje kot nevtralni medij za sprejem teh informacij (človeško telo vsebuje povprečno 70% vode), toda v praksi se te vibracije pogosteje prenašajo na sladkorne globule (običajno laktozo ali glukozo), ki so zelo priročne za uporabo. Pri radioniki je mogoče te vibracije pošiljati bolniku tudi na daljavo. Mnogo raziskovalcev je sodelovalo pri odkrivanju in definiranju osnovnih vibracij, potrebnih za življenje: človeških delov telesa, osnovnih elementov, vitaminov, aminokislin, mineralov soli itd. Podobno imajo tudi bolezni svoje lastne vibracijske frekvence.

Sistem magnetno geometričnih kartic

Sistem kartic je razvil Malcom Rae (1913-1979) eden od velikanov radionike. Sprva je delal s konvencionalnimi radioničnimi aparati, ki so delovali na osnovi numeričnega zapisa vibracij, numerični zapis vibracij diamanta je npr. 442337. Pri radiesteziranju je Rae odkril različne reakcije nihala pri določenih kotnih relacijah zemeljskega magnetnega polja oziroma na raziskovano snov. Le te so označene kot (različno razporejene) enako dolge črtice znotraj notranjega kroga, ki je del sistema sedmih koncentričnih krogov. Vsaka snov, energija ima svoj grafični zapis, torej svojo kartico. Za uporabo kartic je bil potreben strojček, ki je deloval na osnovi radionike in je pretvoril grafični zapis v energijo. Slovenska inovacija na tem področju pa je uporaba že aktiviranih kartic, ki so oplaščene z magnetno folijo. Uporaba teh kartic je enostavna in zanjo ne potrebujemo kakršnihkoli pripomočkov. Delujejo samodejno in oddajajo določeno zdravilno energijo.

RADIONIKA TURNŠEK MARIJAN
KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
miki.13@gmail.com