Fraktali
uspehdotik pesempesem zaščitazaščita
veseljeveselje koncentracijakoncentracija močmoč
spodbujanjespodbujanje

srecasreča

balansirana prehrana
balansirana prahrana
nežnostnežnost spoznajaspoznaja intuicija intuicija
dotikdotik essenceessence centriranjecentriranje

FRAKTALI - slike za zdravljenje

Fraktali, mandale in simboli pomagajo usmerjati energije, ustvarjati pozitivne obrazce in povečajo energije (življenjsko polje). Služijo kot oddajniki predhodno akumulirane energije, ki je nastala z "namenom". Ko izbrane simbole ali mandale dalj časa uporabljamo z istim namenom, imajo večjo moč.

Fraktali vizualno predstavljajo števila, frekvence in njihov medsebojni odnos. To so oblike, ki imajo končno površino in neskončni obseg. Simboli, mandale in fraktali nam pomagajo pri zdravljenju, razvijanju zavesti in doseganju ciljev.

Gledanje določenih fraktal bo resonančno ustvarilo nihanje v človeškom telesu in avri, ker na njih vpliva... Če si dvignemo vibracijsko energijo, se telo zdravi samo! Če boste uporabljali fraktale boste lako občutili harmonijo in uskladitev z naravo in vesoljem. To pa prinese izkušnjo spremenjenih stanj zavesti...
Fraktali in mandale imajo zelo močan učinek.

Vsi fraktali tukaj prikazani kreirala je
Jelena Korenčić in so tudi informirani v
Radioniki Turnšek.

RADIONIKA TURNŠEK MARIJAN
KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
miki.13@gmail.com