Dimenzije zdravja

m

DIMENZIJE ZDRAVJA

Fizično telo in materialno okolje

Velika večina sodobne medicine deluje le na ravni fizičnega telesa. Tu najdemo bakterije, viruse in parazite - tisto, kar je iz otipljive snovi. Za znanost je odkritje, da so določene bolezni povezane z določenimi mikroorganizmi, pomenilo velik napredek. Zares, to odkritje je bilo tako zadovoljivo, da velikemu številu zdravnikov še vedno ne uspe videti preko tega. Na isti (fizični) ravni obstajajo tudi drugi patogeni sprožilci kot npr. toksini, ki poškodujejo živo tkivo, in problemi sodobnih biološko stresnih situacij kot so sevanje, potovanje z letalom in onesnaženje s kemičnimi snovmi.
To teorijo bi z ozirom na Pasteura lahko ironično imenovali "Teorija srečanja bolezni".

To je nezadostan enodimenzionalni pogled na zdravje, ki preko koncepta stopnje osebne "odpornosti" ali sprejemljivosti na bolezen ne dopušča razlik med posamezniki. Še huje, zdi se, da se znanost osredotoča na učinke, medtem ko je raziskovanja temeljnih vzrokov malo, tako na teoretični kot na diagnostični ravni. Odgovori in razlage so pogosto plitki, skrajšani in ne upoštevajo večstopenjskega učinka bolezni. Tisto, kar vidi zdravnik v bolnici, je pogosto le zadnja stopnja v kompleksnem zaporedju dogodkov, ki so postopoma spodkopali sposobnost telesa, da se sooči z boleznijo. Malo je pomembno, kako izbrano bistroumno je vaše znanstveno odkritje zadnje stopnje tega procesa, če popolnoma ignorirate vse predhodne procese. Povzročitelj bolezni pogosto nima nič skupnega z njenim koncem - propadom organa.

Emocionalna raven in stres

Večina ozaveščenih zdravnikov danes priznava, da je bolezen, tudi tista, ki jo povzročijo znane bakterije in virusi ali srečanja z drugimi povzročitelji bolezni, bolj funkcija osebne zgodovine in sprejemljivosti posameznika kot pa obsega poškodbe. Lahko govorimo o "zemlji" in "semenu". Najpomembnejši do sedaj odkriti vidik zemlje (terena) je "stres" oz. mentalno neravnovesje. Preprosto rečeno je skoraj vsak pacient, v svojem življenju na nek način prišel iz ravnotežja. Poudaril bi, da duševno zdravje pomeni dosti več kot le odsotnost psihosomatske škode. Pozitivna samopodoba, velika strast do življenja ter zdravi odnosi do dela, odnosov, družine in dogodkov v resničnem svetu so v veliki meri stvar integrirane celote in vsak ima pravico do njih. Če si manj kot žareče srečen in izpolnjen, pomeni, da si do neke mere pod stresom – razmislite o tem.

Subtilna energijska polja, ki obkrožajo telo

Teh polj še ne razumemo popolnoma, čeprav je jasno, da so kompleksna in nam njihova meritev predstavlja izziv. Zdi se verjetno, da avra ni nič več kot električno polje; niti malo ni tako nedoumljiva in skrivnostna, kot naj bi bila (veliko ljudi avro vidi tudi okrog stavb in skal). Električno polje avre je mogoče zaznati s Kirlianovo fotografijo.

Bolj zanimivo je biomagnetno polje. Bolj verjetno je to tisto, kar zaznavajo ozaveščeni zdravilci. Daleč od tega, da je skrivnost; tako magnetno polje lahko pričakujemo, glede na količino električnega gibanja, do katerega prihaja v telesu, npr. v srcu in drugih mišicah. Elementarna fizika nam pove, da električni tok inducira magnetno polje. Občutljivi instrumenti lahko inducirano magnetno polje okrog srca zaznajo z večih metrov razdalje. A do zares vznemirljivega raziskovalnega dela prihaja v zvezi s kvantnimi učinki. Posebne naprave imenovane SQUID (superprevodne naprave za kvantno interferenco) lahko v povezavi s telesom (in celo v povezavi z organizmi vse do velikosti mikrobov) pokažejo polja valovanja, ki jih do sedaj ni bilo mogoče zaznati. Sam Einstein je govoril o "subtilnih energijah", s čimer je menil, da v teoriji obstajajo fizikalne sile, ki pa jih v njegovem času še ni bilo mogoče izmeriti. Zaradi napredka tehnologije se lahko zdaj z njimi tudi v resnici srečamo.

Ljudje se morajo zbuditi in uvideti tisto, s čimer se srečujemo preko udobnih meja vedanja in znanosti. Tudi se morajo izvajalci alternativne medicine soočiti z resničnostjo, da se meje znanosti zelo hitro širijo in prekrivajo tisto, kar je nekoč spadalo v okvir magije, ezoterike in druge dimenzije. Preko ravnanja in preurejanja na fizični ravni, s katerim se ukvarjajo ta področja (na primer delo na avri, reiki, akupunktura itn.), se odpirajo obsežne možnosti biomagnetne in resonančne medicine. Naprave, ki lahko zaznajo radijske signale motenj in stresorjev v tkivih, že obstajajo. Zdravljenje je celo mogoče uskladiti z boleznijo in mogoče je dobiti uglašen signal, da se potrdi učinkovitost zdravljenja. Zdrave signale je mogoče ojačati in patološke signale izločiti, kar ima očiten terapevtski potencial. Do tega tako imenovanega učinka bioresonance skoraj zagotovo prihaja na kvantni ravni.

Subtilna polja kvantnih energij – zavest, duh, duša

Ta na obzorje vsakega zdravilca ali terapevta prinaša resnični smisel življenja v vseh njegovih mnogih oblikah in namenih. Pravilno razumevanje narave življenja in zavedanja je del razumevanja vzroka bolezni. Tradicionalni pogled šamana je vedno bil ta, da do bolezni pride le, kadar se duša razdrobi in življenjski delci sami odtavajo stran. Obstaja veliko primerov, ko za zdravljenje ni bilo potrebno več kot potovanje, da bi zbral manjkajoče delce sebe in jih ponovno združil s celotnim bitjem. V skoraj vseh “primitivnih” (prvinskih) družbah sveta obstajajo tehnike za to "vračanje duše". Dejansko imajo tisti, ki jih posmehljivo imenujemo vrači, prav - moramo predpostaviti, da je duhovno Bitje osnova naših zemeljskih življenj in da mora to biti predvsem usklajeno s stvarstvom. Če ni, lahko vsak računa, da bodo težave in fizična bolezen le eden od vidikov te neuglašenosti. Vsaj tu lahko dokažemo, da imajo tisti, ki jih arogantno imenujemo primitivna plemena, boljši pregled nad seboj, kot ga imamo mi v svetu, ki naj bi bil "civiliziran". Lahko imamo antibiotike in računalniško tomografijo, vendar imajo morda oni na svoji strani več resnice. Oni vsaj priznavajo duhovno bistvo svoje lastne narave in temu vidiku svojih življenj pripisujejo več pomena kot zgolj fizičnemu.

Mentalno onesnaženje

Na področju onesnaženja okolja in njegovih grozljivih učinkih na zdravje se pojavlja termin "mentalno in duhovno onesnaženje". Končno je prostor Bitja PRVOTNO OKOLJE in nanj moramo paziti bolje, kot to počnemo zdaj. Vsak osveščen zdravilec bo kmalu opazil, da bolni pacienti niso zadovoljni pacienti. Do trenutka, ko se bolezen pokaže navzven, je notranji prostor že znatno neuravnovešen in pacient se v splošnem nahaja daleč od svojega središča. Lahko bi rekli, da je izgubil "mentalno homeostazo". Naravna človeška prožnost odziva na udarce življenja in s tem povezani popravljalni mehanizmi, ki jih je sicer veliko, so že opešali in podlegli. Osebno onesnaženje notranjega prostora je imelo svoje učinke in tisto, kar se navzven kaže kot bolezen, je le sekundarna manifestacija te avtotoksičnosti.

Družbene bolezni

Obstaja vsaj še en vidik zdravja - to je vprašanje družbenih problemov. V govorjenju, da je nekdo fizično zdrav in mentalno srečen, ni pravega pomena, če je bolna družba, v kateri živimo. Kakšna je cena fizične pripravljenosti in poleta tam, kjer je nekoga mogoče nepravično ubiti ali zapreti zaradi njegove vesti? Komaj bi si bilo mogoče zamišljati resnično srečo v družbi, ki se ukvarja z vojno, nasiljem, kriminalom, incestom, spolno zlorabo in gospodarskim pritiskom, kakršnega je veliko ljudi prisiljenih trpeti danes. Zares celovita medicina telesa, uma in duše bi morala nujno proizvesti rešitve tudi za probleme na tej ravni.
Kot je dejal Rudolph Steiner: "Družbeno življenje je zdravo takrat, kadar v ogledalu vsake človeške duše skupnost najde svoj odsev in kadar v skupnosti živi vrlina vsakega posmeznika".

RADIONIKA TURNŠEK MARIJAN
KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
miki.13@gmail.com