Informacije za biodinamično agrikulturo

antenaMagnetne kartice
za biodinamično agrikulturo

● za zdrave, kvalitetne rastline
● za dvig življenjske sile
● za obnovo izčrpane ali nekakovostne zemlje

Vsi vemo, da je dobra, hranjiva zemlja pomembna, če želimo zdrave rastline in dobre pridelke. Pogosto pozabimo, da je rastlina odvisna tudi od vplivov iz ozračja, kot so sončni žarki, dež...

Magnetne kartice nam pomagajo da za rastline skrbimo na uravnovešen način, brez škodljivih in dragih kemičnih preparatov - učinkovit način, s katerim lahko v deželo nepretrgano vnašamo organizacijske vzorce za trdno zdravje okolja. Na tak način se lahko prav vsak ukvarja s poljedelstvom nizke intenzivnosti, a z velikim pridelkom najvišje kvalitete.

Steinerjeva poljedelska zdravila

Rastline rastejo v kontekstu vsega okrog njih in znotraj celotnega vesolja. Celotna zbirka poljedelskih zdravil Rudolfa Steinerja priskrbi tako navzdol usmerjene, zemeljske, apnenčeve vzorce, kot tudi navzgor usmerjene, kozmične, kremenčeve vzorce, med tema skrajnostima pa posredujejo vzorci gline, ki jemljejo in dajejo. Ko vplivajo na živeče organizme na Zemlji, ta zdravila delujajo tako z notranjimi kot tudi zunanjimi planeti naše sončne družine. S tem se vse značilnosti neposrednega kozmičnega okolja stimulirajo na celovit in uravnotežen način.

Združujoči in posredujoči učinek gline iz roga*

V tradicionalnih biodinamičnih praksah, ki so izšle iz Steinerjevega dela, je manjkalo eno zdravilo - glina iz roga. Ta glina povezuje vse v skupno celoto in posreduje med različnimi deli kot posreduje kri - če ne omenjamo zunanje membrane ali kože, ki jo zadržuje. Še več, glina iz roga zagotavlja dinamično izmenjavo med sladkorji, ki pri fotosintezi nastajajo v listih, in med hranljivimi snovmi, ki jih proizvajajo mikroorganizmi v prsti. Z vključitvijo poletne gline iz roga kot reagenta v tako navzgor kot navzdol delujoče oddajanje ni bilo izgube energije pri nobeni od obeh skrajnosti. Sladkorji, ki so nastali pri fotosintezi, so se nato transportirali v korenine, da so nahranili mikroorganizme, še posebej azotobakterije in mikorize, ki proizvajajo hranljive snovi za rastlino. Ko se sproži ta postopek, postane gnojenje z dušikom nezaželeno. Rastline uspevajo bolje, kadar dobivajo svoj dušik od bakterij v prsti v obliki aminokislin kot pa dušikovih soli. S tem sta zagotovljena pridelek in njegova kakovost, rastline pa lahko izpolnijo svoj genetski potencial.

*Glina iz roga je bentonitna glina, ki se jo natlači v kravji rog ter zakoplje v zemljo spomladi ali jeseni.

Vsaka posest ima svoje individualne lastnosti

Rudolf Steiner je dognal, da je vsako poljedelsko posest potrebno obravnavati kot zaokroženo živeče bitje z jasno opredeljenimi mejami. Vsak živeč organizem ima kožo, zunanjo membrano ali mejo. V nasprotnem primeru bi organizacijske sile, ki iz njega delajo organizem, odtekle stran. To velja celo za sončni sistem, ki je dinamičen vrtinčast sistem. Astronomi so za Plutonovo orbito odkrili mejno področje, ki ga imenujejo heliopavza. Tudi pri dinamičnoj agrikulturi su pomembne su meje oddajanja - tka da se organizacijski življenjski vzorci znotraj meja enakomerno kopiče do še višjih skupnih ravni.

Uravnoteženje in naravnavanje homeopatskih potenc za vsak prostor posebej

Vsako zemljišče išče takšno potenco posameznega Steinerjevega zdravila, ki je zanj ustrezna. V vsakem primeru prevladujejo drugačni pogoji in za doseganje natančno naravnanega ravnotežja je potrebno homeopatske potence spreminjati. Včasih bodo sredi žetvenega leta simptomi na polju nakazali neravnotežje in določena homeopatska potenca lahko situacijo obrne na bolje.

Reagenti iz magnetnih kartica

Ko so v oddajnike kot reagente dajali neobdelane, surove materiale kot so apnenec, gnojila in surovi biodinamični pripravki, se je to izkazalo kot nepriporočljivo. Uporaba omenjenega osnovne vzorce onesnaži s surovimi materiali, kar povzroča probleme. Dokazano zanesljive so homeopatske potence.

Jasne in dosledne rezultate dobimo z uporabo magnetnih kartica ki vsebujejo vzorce sedmih koncentričnih krogov. Pri njihovi uporabi potrebujemo geometrijske karte in čitalni aparat. Karto vstavimo, na številčnici aparata se označi želena potenca in v reagent (npr. sladkorne tabletke) se vgradi ali nastane vzorec te potence. Te karte so naravnane na arhetipe in so najbolj zanesljivi znani reagenti. Reagente je potrebno redno menjevati, in sicer ne zato, ker bi se reagenti s časom iztrošili ali izgubili potenco, temveč zaradi spreminjanja pogojev skozi čas; zaradi tega ti reagenti niso več najbolj primerne potence za uravnotežanje in izboljševanje trenutnih življenjskih pogojev. Kako pogosto naj bi menjali reagente, če želimo optimalne rezultate? Priporočamo njihovo redno menjavousklajenu z luninim koledarjem.

Morali bi podpreti pridelke z izboljševanjem celotne okoljske slike, da se izboljša tako kakovost kot količina rasti. Namesto da bi se borili z nadlogami, dvigujte življenjsko silo in jo uravnotežite. Veliko ljudi zanima, ali jih lahko poljski oddajniki rešijo enega ali drugega plevela, insekta ali bolezni. Samo po sebi bi to pomenilo le delni pristop k problemu namesto celostnega obravnavanja. Mrčes in bolezni so pogosto pokazatelji neravnotežij v okolju in uravnotežanje stvari ta problem odpravi. Z ravnotežnim izboljševanjem se mnoge težave s plevelom, insekti in boleznimi zmanjšajo ali izginejo. A vendar je bilo znano, da so se težave z nekaterimi škodljivci - rakuni in srnjadjo - povečale. Ni dvoma, da je do tega prišlo zato, ker jedo te živali iste pridelke kot ljudje.

OPOZORILO
NIKOLI NE ODDAJAJTE STRUPOV, ne glede na to, kakšen je vaš razlog. Že res, da bi zagotovo odvrnili črve od mlečne koruze. A če se strup vgradi v vsako koruzno zrno, so posledice daleč bolj resne.

MAGNETNE KARTICE ZA BIODINAMIČNO AGRIKULTURO

( Po Rudolfu Štajnerju)

1. BD 500 Kompost
2. BD 501 Kremen
3. BD 502 Rman
4. BD 503 Kamilica
5. BD 504 Kopriva
6. BD 505 Hrastova skorja
7. BD 506 Regrat
8. BD 507 Baldrijan
9. BD 508 Preslica - fermentirana - tinktura
10. BD 508 A Preslica - posušena

Vzorci iz kravjega roga

11. GLINA IZ ROGA: ZIMSKA - OD JESENI DO POMLADI
12. GLINA IZ ROGA: OD POMLADI DO POMLADI
13. GLINA IZ ROGA:OD JESENI DO JESENI
14. GLINA IZ ROGA: LETNA -OD POMLADI DO JESENI

15. Žveplo - iz roga
16. Vulkanska kamnina (basalt) - bazalt iz roga
17. Kremen - iz roga
18. Baker - iz roga

splošno
19. AUXIN - rastlinski hormon
20. Moč rasti rastlin
21. Moč klitja za semena
22. ALEYRODES - škodljivci na rastlinah
23. Glivice/plesen (Ascomycetous-spore) v vinogradu
24. Proti črnemu kožuškarju (Tipula)
25. Proti metuljem - vsem
26. Peronospora, pamenjača - odpadanje listov (splošno)
27. Peronospora - plesen
28. Črvi: APHELENCOIDES (tla)
29. Črvi: DITYLENCHUS (tla)
30. Črvi: NGIDORUS (tla)
31. Črvi: vsi patogeni (tla)
32. Vinska plesen
33. Rastline: glivice - vse patogene
34. Rastline: glivična infekcije
35. Tla: glivice - vse patogene
36. Tla: glivične infekcije

37. ODBIJA rastlinske viruse - vse
38. ODBIJA vse rastlinske lišaje - tudi ličinke
39. ODBIJA vse rastlinske lišaje in gosenice

40. Breskova kodravost
41. Fitofora - krompirjeva plesen
42. Jablanov škrlup
43. Koloradski hrošč 1
44. Koloradski hrošč 2
45. Proti krtom
46. Proti plevelu
47. Fižolova rja
48. Hruškov škrlup

RADIONIKA TURNŠEK MARIJAN
KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
miki.13@gmail.com