ASTROLOGIJA - NAŠA ZAVEST IN PLANETI

sreda, julij 09 2008 @ 09:27 PM GMT

Piše: Admin

PLANETI

Najosnovnejše načelo astrologije je razumevanje planetov.

Naš um deluje v ciklih, od budnosti do spanja, od zavesti so nezavesti, od zavedanja do nezavedanja in spet nazaj. To lahko vidimo v vsakodnevnih dejavnostih, ko smo pri zavesti, budni in se zavedamo. Potem, ko zvečer zaspimo, smo nezavestni. Ta cikel lahko ponazorimo z risbo, ki prikazuje obdobja zavesti in obdobja nezavesti. To risbo imenujemo »sinusna krivulja«. Iz te sinusne krivulje so izpeljani simboli planetov.

Budnost
Zavedanje
Zavest


Spanje
Ne-zavedanje
Podzavest

Točka ravnovesja

Ta ritmični cikel sinusne krivulje lahko ponazorimo s preprostim simbolom. Če obračamo spodnji del krivulje nazaj vase, se dve polovici združita in oblikujeta krog: simbol večnosti. Ta simbol predstavlja tako zavest kot podzavest:

Zavest
Ravnovesje
Podzavest

Krog simbolizira duh večnosti:

Če krog prerežemo na pol, dobimo mesečev krajec. To lahko izrazimo kot »en del duha«: kar se razlikuje od zavesti.

Mesečev krajec simbolizira um:

Zdaj si zapomnite, da zgornji del kroga predstavlja zavest in da spodnji del kroga predstavlja podzavest. Leva stran kroga predstavlja tisto, kar je za nami in desna stran predstavlja tisto, kar je pred nami. Tako imamo dve črti, ki delita krog na četrine = enake dele: ena predstavlja vodoravni premer in druga navpični premer. Če odstranimo krog, dobimo križ.

Križ simbolizira materijo in materialni plan Življenja:

Vsi simboli planetov so sestavljeni tako, da uporabimo enega ali več od teh treh sombolov. Njihovo interpretacijo lahko ugotovimo, če se naučimo teh komponent in pogledamo, kako se uajamejo, ko tvorijo posamezni planet.

Astronomija trdi, da so bili nekoč Sonce, Luna in vsi planeti združeni v eno telo. To telo je nato eksplodiralo in izvrglo planete na mesta, kjer so danes.Zato si lahko zamislimo, da so planeti podenote istega prvinskega načela.Vsak planet je zelo posebna potreba ali nagon; simbolična središčna točka nezavedne energije. Zato se morate naučiti, kaj so potrebe planetov.

Nekaj ključnih besed uporabimo za označevanje osnovnih potreb vsakega planeta. To vam pomaga, da ohranitev zavedanje večjega pomena vsakega planeta. Postopno, ko se boste bolje seznanili z astrologijo, se bo vaše besedišče za vsak planet povečalo in bolje boste razumeli globino in obseg vsakega planeta.

Spomnite se, da astrologi uporabljajo geocentrični sončni sistem, ker nas zanimajo oblike življenja na zemlji. Zemlja je je vsrediščiu sistema in sonce je na normalnem položaju zemlje.Spodaj so planeti našteti od najhitreje vrtečega do najpočasneje vrtečega. Treba si je zapomniti planete v naslednjem vrstnem redu:

Luna, merkur, venera, sonce, mars, jupiter, saturn, uran, neptun in pluton. Morda si je laže zapomniti njihov vrstni red na naslednji način:

Luna, merkur, venera (2MV)
sonce, mars, jupiter (SMJ)
saturn, uran, neptun (SUN)
pluton (P).
MMV.SMJ.SUN.P ali 2MV-SMJ-SUN-P.

To so prve črke planetov v pravilnem vrstnem redu. Zapomnite si planete v tem vrstnem redu skupaj s ključnimi besedami:

LUNA
Ključne besede:
SPREMENLJIVOST, EMOCIONALNOST, ODZIVANJE.

LUNA, polovica kroga ali krajec, simbolizira človekov um, njegovo zavest, njegovo dušo, zato je to pokazatelj njegove osebnosti. Luna določa človekove navade, njgovo opazno obnašanje. Prikazuje domišljijsko stran človekove narave in govori o njegovi spremenljivosti. Luna simbolizira dojenčke, najzgodnejše otroštvo in ženski princip.
Luna naršča in upada.Tisti, ki so rojeni, ko luna narašča, so ekstrovertirani. Tisti, ki so rojeni, ko luna upada, so nagnjeni k introvertiranosti.
V družbi položaj lune kaže, kako oseba (posebno moški) čutijo do žensk.
Fizično luna predstavlja čustva.
Luna je zelo pomembna, ker često sproža ali povzroča druge sile na karti, da se aktivirajo.

MERKUR
Ključne besede:
KOMUNIKACIJE, MENTALITETA, TRANSPORT.

MERKUR je simbol uma (krajec), ki sedi nad krogom duha in oba sta nad materialnimi stvarmi in pod njimi. MERKUR je simbol komunikacij in mentalitete. Vlada potrebi in sposobnosti osebe, da komunicira. MERKUR vlada potrebi osebe, da je logična. Ko uvrščamo merkur v osebno karto, vidimo njegovo vsakdanjo logiko in razumemo, do kakšne mere lahko komunicira. Merkur ima opraviti s prevozom predmetov. V mitologiji je merkur glasnik bogov.
V družbi merkur simbolizira majhne otroke.
Fizično se merkur nanaša na roke, dlani, pljuča, jezik in živčni sistem. Merkur se nanaša na zgodnje otroštvo. Mentalno se merkur nanaša na logiko.


VENERA
Ključne besede:
HARMONIJA, LJUBEZEN, LEPOTA.

Planet VENERA simbolizira krog večnosti ali duh nad in v položaju nadzora nad materialnimi stvarmi tega sveta. VENERA simbolizira način, kako se oseba obnaša do drugih in sposobnost privlačenja drugih. Vpliva na ljubezen, fina čustva, druge fine značilnosti, partnerske zveze in denar. V mitologiji je venera boginja ljubezni. VENERA se imenuje mali pomočnik, ker prinaša ljubezen, harmonijo in denar.
V družbi VENERA simbolizira adolescenco.
Fizično se nanaša na vrat, grlo, žrelo, požiralnik in ledvice.
MENTALNO simbolizira ljubezen in podobna čustva.
SONCE
Ključne besede:
MOČ, VITALNOST, SAMOIZRAŽANJE.


SONCE simbolizira duhovno načelo vladanja. Sonce je krog večnosti s piko egocentričnosti v sredini. Sonce je najmočnejši planet v horoskopu. Od sonca prihaja toplota, ki daje življenje in moč, ki omogoča vsemu živemu, da raste in se razvija. Sonce prikazuje človekov značaj in njegovo individualnost.
V družbenem smislu sonce v ženski karti kaže njen odnos do moških (tako kot luna v moški karti kaže njegov odnos do žensk).
Fizično sonce vlada srcu, osnovni zgradbi telesa in vitalnosti.
Mentalno sonce simbolizira moč volje, ne voljnosti.
MARS
Ključne besede:
ENERGIJA, VROČINA, AKTIVACIJA.

MARS simbolizira križ materialnih stvari, ki sedi nad duhom. MARS simbolizira stvari tega sveta in ne duhovnih. Mars kaže na nivo energije neke osebe in na količino njegove jeze. V mitologiji je mars bog vojne, zato je to tisti, ki prinaša manjše zlo. Poznan je kot rdeči planet, ki simbolizira silo, pogum, moč, agresijo, energijo in živalsko moč, ambicijo in poželenje. Oseba, ki ima v horoskopu močno izražen mars, bo pogumna, podjetna in imela bo željo po vodenju.
V družbenem smislu mars predstavlja prvinsko moškost.
Fizično mars simbolizira nesreče in telesne bolezni z vročico. Če je Mars negativno aspektiran, se nanaša na rane in težave z genitalijami in mišicami.
Mentalno mars predstavlja pionirski duh in čustvo jeze.


JUPITER
Ključne besede:
ŠIRJENJE, OPTIMIZEM, OHRANJANJE.

Planet JUPITER simbolizira človeški um (krajec) ob strani in malo nad materialnimi nagoni. Jupiter odloča o človekovi nagnjenosti do vedrine, veselosti in do optimističnega pogleda na svet. Vlada rasti: fizični, mentalni in duhovni. Vlada potrebi po znanju in modrosti, pa tudi sočutju, družabnosti in optimizmu. Poznan je kot veliki pomočnik, ker prinša v življenjev neke osebe veliko dobrih stvari.

V družbenem pomenu jupiter predstavlja srednja leta, čas, ko se življenje razširi zaradi preteklih naporov.
Fizično se jupiter nanaša na probleme s težo in nadzor nad njo, visok krvni pritisk, sladkorno bolezen. To kaže, da skladna ali neskladna narava planeta ni planet sam, ampak njegovi aspekti. (Stem se bomo ukvarjali kasneje).
Mentalno se jupiter naša na optimizem, sočutje in radodarnost.SATURN
Ključne besede:
OMEJITEV, STISKANJE, TEMELJ.

SATURN je nasproten jupitru. Materija in materialni plan, ki sedi nad krajcem ali umom in dušo človeka. Štejejo le stvari tega sveta. Saturn določa človekovo sposobnost nadzora in doseganja varnosti. Ljudje, katerih saturn je močno izražen, so nagnjeni k hladnosti, tako telesni in čustveni. Zaradi te hladnosti in njene moči, da omejuje življenje, je poznan kot prinašalec večjega zla.
V družbenem smislu se nanaša na starost.
Fizično se saturn nanaša na kosti.
Mentalno se saturn nanaša na hladnost in brezbrižnost.URAN
Ključne besede:
NEPRIČAKOVANA, NENADNA, PRELOMNA ALI REVOLUCIONARNA SPREMEMBA.

URAN simbolizira um na obeh straneh in nad križem materialnih stvari, ki stojijo preko duha in nad njim. Človeški um vlada svetu in si podreja večnost. Uran se često smatra, da je višja oktava saturna. Povezan je z nenadnimi in nepričakovanimi spremembami. Nanaša se na genialnost, ekscentričnost in tudi na potrebo po uporniški svobodi. Vlada nad elektriko, elektroniko in astrologijo.

NEPTUN
Ključne besede:
MEGLIČAVOST, OBČUTLJIVOST, NAVDIH.

NEPTUN: spet je um najviše, a zdaj se odslikava nad matrialnim križem. Neptun simbolizira potrebo po umetnosti in nematerialnem, neomejenem, mističnem, religioznem in duhovnem. Je višja oktava jupitra, ki ima opraviti s suptilnimi, minljivimi, neoprijemljivimi stvarmi. Njegov simbol je trizob, ki ga nosi bog Neptun, ki je kralj vode. Zato Neptun vlada oceanom in morjem. Nanaša se tudi na tekočine, pline, alkohol in droge.


PLUTON
Ključne besede:
PRENOVA, REGENERACIJA, ODSTRANITEV.

PLUTON: človekov duh je vpet v umu, a ta dva vsekakor vladata nad materialnim. Pluton je najmlajši planet. Odkrili so ga šele leta 1930. Zato še vedno nismo prepričani o vlogi, ki jo igra. Smatra se za višjo oktavo marsa. Njegova potreba je, da se hitro znebi stvari, ki jih ne želi; sposobnost, da se znebimo nepotrebnega in začnemo znova. Ukvarja se s podzavestnim umom. Ukvarja se tudi z organiziranim kriminalom in velikimi skupinami ljudi kot so sindikati, zavarovalnice in podobno.


PODROBNO O PLANETIH

Zapomnite si, da je vsak planet psihološka potreba ali nagon.
Planet simbolizira središčno točko podzavestne energije, ki je združena z osnovnim principom življenja. Zato se naučite planetov in principov ali potreb, ki jih planet simbolizira.
V zvezi s planeti si zapomnite naslednje podatke:
1. Imena planetov
2. Simbol vsakega planeta
3. Kaj vsak planet predstavlja oziroma ključne besede.
4. Vrstni red, v katerem se planeti gibljejo od najhitrejšega do najpočasnejšega.

Če si zapomnite te podatke, boste pridobili celostno razumevanje planetov in boste obvladali približno 25% ali eno četrtino vseh potrebnih astroloških podatkov. Ko boste osvojili to znanje, bo njegova praktična uporaba naredila priklic za preprost dejavnik.

Svetleča telesa in planeti obstajajo v horoskopu posameznika, vendar nima vsako enake teže. To je zato, ker so nekateri planeti močnejši in drugi šibkejši v rojstni karti. Moč planeta je določena s tremi dejavniki:
1. ASPEKTI: Več kot je aspektov, močnejši je planet. Ta moč je lahko harmonična ali neharmonična. Planet, ki nima aspektov, se smatra kot šibak v primerjavi s planetom, ki ima enega ali več aspektov.
2. POLOŽAJ HIŠ: planet je močan, ko tvori lik; z drugimi besedami: ko je zastopna v prvi, četrti, sedmi, ali deseti hiši. Najšibkejši je v padajočih hišah; z drugimi besedami: ko je zastopna v tretji, šesti, deveti ali dvanajsti hiši. O tem bomo še razpravljali v poglavju o hišah.
3. POLOŽAJ ZNAKA: vsak planet v vsakem astrološkem znaku je močan ali šibak v odvisnosti od harmonije ali neharmonije tega planeta z danim astrološkim znakom. Na primer, venera, ki je plodna, je močnejša v biku, ki je plodno znamenje, kot v kozorogu, ki ni plodno znamenje. O tem se bomo podrobno seznanili v poglavju Znaki.
4. Pri obravnavanju planeta lahko upoštevamo štiri nivoje simboličnih pomenov:

1. PSIHOLOŠKI pomen simbola
2. SOCIOLOŠKI pomen simbola
3. BIOLOŠKI pomen simbola
4. OKULTNI pomen simbola.

S tem uvodom gremo preučevat planete v večje globine. Najprej si bomo ogledali sonce.

Komentarji (0)


EZOTERA
http://www.compat.org/article.php/20080709232750427