Uvod v zgodovino I CHINGA

petek, maj 30 2008 @ 12:09 PM GMT

Piše: Admin

UVOD V ZGODOVINO I CHINGA

Nastanek I Chinga je posledica raziskovalne človeške strasti za odkrivanje resnice nevidnega in neznanega, radovednost po poseganju v neznano bodočnost in ozadje odra življenja.
I Chinga je najstarejša metoda vedeževanja. Njegove korenine segajo v čas, ki ga naša znanost ne beleži.

Samo knjigo in znanje I Chinga uvrščamo med najdragocenejša dela na svetu.
V resnici predstavlja celovit koncept dojemanja življenja in smrti, človeka in vesolja. Potrebno je poudariti, da ni nastala iz religijskih korenin vzhoda. Nastala je kot rezultat opazovanja človeka, življenja, okolice in z iskanjem povezav med človekom, časom in okoljem, predvsem pa v iskanju povezav in zakonitosti, ki predstavljajo pravila vesolja in zemlje, ki utegnejo biti za človeka pomembne ali usodne.

Spremembe so temeljna osnova, ki jo analizira I Ching, čas pa je najpomembnejši element za razumevanje gibanja linearnih dogodkov in evolucije. Vsak stvar ima svoj začetek in konec in vse kar se je začelo se bo nekoč tudi končalo.

I Ching bi mogoče lahko razložili z nelinearno matematiko ali kvantno fiziko, ko se za trenutek umaknemo iz linearnosti, postane naša percepcijo bolj mogočna, ker je vse povezano, če potegnemo bilko iz zemlje, potegnemo tudi korenine in še marsikaj.

Vse stvari se nenehno spreminjajo in človek vstopa v interakcijo z vsem kar je okoli njega in dilema ali smo mi dela oklice ali okolica del nas, je verjetno botrovala obstanku in razumevanju I Chinga. Trava na travnikih je naključje, solata v trgovini je dejstvo in solata na krožniku pa napoved, da bo postala dela nas. Kaj vse vstopa v nas in kaj od nas prihaja v okolje, vse je povezano in vse
se spreminja. Znanstvene razlage z intuicijo ne iščemo, intuicija ponuja mnoga nova izhodišča in prebliske za širjenje znanosti.

Sprememba je edina stalnica, človek pa vstopa v povezavo z vsem in se s svojim zavedanjem sebe in svoje poti se prilagaja okolju, ali pa ga okolje in tok dogodkov nosita skozi usodo življenja tudi skozi boleča spoznanja do prebujanja.

I Ching je razvit do stopnje filozofskega stroja, ki definira zakone in tokove preobrazbe. Ko prepoznavamo te zakone, pridobimo možnost da predvidimo tok dogodkov in prepoznavamo spremembe in korake, ki sledijo.

S tem pridemo do dragocenih spoznanj o smereh gibanja dogodkov, predvidevanja stvari predno se zgodijo, prepoznavanja poti, ovir in priložnosti, da se izognemo slabim dogodkom. S tem smo pridobili vpogled v višjo odgovornost za bodoče dogodke in boljše odločitve, ki nas vodijo k primernejšemu načinu življenja in obnašanja.

S tem je I Ching povzdignjen daleč nad vse vedeževalske metode in tehnike in vstopa v raven duhovne znanosti.
Tako si lahko z I Chingom pomagamo, da presežemo naš “naučeni” um in se ne konfrontiramo s silami življenja, ki se nahajajo v in okoli nas.

I – Ching ni samo sistem vedeževanja, temveč je tudi pripomoček za samokultiviranje. Heksagrami, ki jih dobimo bodisi s pomočjo metanja kovancev, pobiranja riževih zrnc ali kako drugače, so kot kažipot k reševanju in preprečevanju težav, ki se pojavljajo na naši poti do dovršitve. Knjiga mojstra Nija vsebuje najboljše komentarje za ljudi, ki so ali želijo stopiti na pot samokultivacije in se želijo dovršiti.Kot je Blaise Pascal nekoč izjavil:
"Bog je sfera, v kateri je center vsepovsod, a zunanjost te sfere se nikjer ne nahaja."

I Ching nam v resnici prikazuje pot po kateri aktivno sodelujemo pri kreiranju našega življenja ter nam polaga na pot ključe s pomočjo katerih se usklajujemo z energijami vesolja in zemlje.

Simbola Yin in Yang predstavljata hkrati univerzalni simbol združenja neskončnih energij v vesolju.

Skozi uporabo tehnike I Chinga spoznavamo kozmično inteligenco, ki nam postaja vodilo in cilj spoznanja.

S pomočjo I Chinga najlažje in najhitreje pridemo do “velikega” spoznanja in sprememb v lastni zavesti, pojmovanju in zavedanju sebe v času in okolju.

Tako lahko dosežemo zaželene rezultate (spremembe v odnosu in vedenju) v šestih mesecih s pomočjo I Chinga metode, torej neprimerno prej kot z drugimi metodami, saj včasih potrebujemo desetletja za pičle premike v notranjem zavedanju.
Do premikov in spoznanj prihajamo hitreje zato, ker znotraj lastnega sebstva ustvarimo stik z univerzalno inteligenco vesolja, ki postaja najprej naš svetovalec, potlej pa se s časom ustvari stik, za katerega ne potrebujemo več zunanjih pripomočkov, kot so rmanove veje ali metanje kovncev.

“Mogoče se bo tudi vam zgodilo, da boste začutili, da je vse del vas in da ste tudi vi del vsega, to je neverjetna izkušnja."

Metoda nas uči skozi dileme in pričakovanja, imeti ali želeti, biti ali hoteti. V povezavi z okoljem I Chinga, kot je znanje “devet zvezdnem ki”, dobimo vpogled v to kje v resnici na naši življenjski poti smo in kako se vključujemo v cikluse narave, oziroma kako le ti delujejo ali vplivajo na nas.
Nenehno se srečujemo s križišči in vprašanji “kaj narediti”, ali res narediti in “kdaj”.

Ko zremo v koncept vesolja in vse okoli nas je to čudovito doživetje, dovolimo si videti popolnost tam kjer vlada navidezen kaos, se pojavi brezmejna modrost, spoznamo se kot bitje, ki ima na razpolago izjemno veliko stvari, predvsem spoznamo, da nas lahko podpirajo velike stvari.

Pravočasni umik pred nesmisli, da veliko spoznanje in zlo zgubi vpliv, saj dojamemo, da je moč napredka predvsem v ravnovesju vsega kar počnemo in v sozvočju z višjim namenom našega bivanja

Velika življenjska sila je izvor iz katerega vse izhaja. Podobno je z vse prežemajočo silo h kateri se vse vrača, vse slike sveta so v njej. Nikjer ni nobenega drugega ostanka.

V tej drugi dimenziji zavedanja so vse slike in različnosti sveta ena velika celota. kar pomeni, da je pod nebeško kapo vse corpus dei.

Vse naše spiritualne izkušnje prihajajo iz nezavednega, naš um jih lahko samo sprejeme ali ne. Um je racionalna komponenta našega življenja nezavedno pa ni.

Zato je prestopanje te meje vedno zavestna odločitev vsakega posameznika in njegova lastna odločitev, da prestopi raven zavedanja ali raven "omejene" zaznave, ali ujetosti v šablone "koncepta", ki smo si ga ustvarili ali nam ga je vsililo okolje.

V I Chingu temu rečejo prehod preko reke ali prehod na drugo stran obale.

Postopeke, ki zavestno hrani slike v nizih in tako zlaga vedenje in znanje o svetu in počasi prihaja do spoznanja o iskanju slike vseh slik. To je iskanje slike resnice iz katere izhajajo vse ostale slike, kajti vse je bilo od vekomaj v nas. Vse razsežnosti, vse želje vsi cilji in hrepenenja, vsa doživetja in učenja ..... I Ching je resnično čudežen izum ! Na nek poseben način nam omogoča, da spravimo v gibanje vse kar v nas miruje in čaka na prvi znak.

Z njegovo pomočjo majhne dele mozaika, nas samih, sestavljamo v celovito sliko, sliko stvarstva in stvarnika !

Danes mnogi pojmujejo in predstavljajo I Chinga kot metodo za prerokovanje ali vedeževanje, v resnici pa se za tem skriva velika filozofija in modrost človeštva, ki so jo modreci analizirali in oblikovali več kot 5000 let.

I Ching je najstarejša oblika komunikacije s praizvorom ali kakor ga nekateri imenujejo orakljem, je komunikacija z energijami našega nezavednega ter komunikacije med inteligentnim polji arhetipov in nezavednega in vsega kar je.

I Ching je ne samo priročnik za vedeževanje, ampak tudi filozofsko delo, nauk o vesolju in njegovih zakonitostih, ki povezujejo človeka in naravo v celovit sistem, ki nam ponuja uvid v sedanjost, prihodnost in preteklost.


Osnovni simboli I Chinga se imenujejo heksagrami. Sestavljeni so iz črt, ki so lahko pretrgane, imenovane jin ali cele imenovane jang. Jin in jang predstavljata očitno dvojnosti narave, poletja in zime, moškega in ženske, svetlobe in teme, rojstva in smrti. Kombinacije teh črt, postavljenih druga nad drugo, tvorijo podobe 64 heksagramov

I Ching je tudi temeljni tekst starodavne tradicionalne Kitajske kulture, ki je preživel izjemno široko evolucijo in v katerega so vtkane obsežne raziskave modrecev in učenjakov vseh obdobij. Ne nazadnje so zapisi o nastanku in analiziranju in zapisovanju podatkov I Chinga eni od sploh prvih prizadevanj človeštva, da z znaki ali prvimi pismenkami zabeleži dogajanje v pojavni naravi.
Ko je človek spremljal dogodke in si prizadeval, da jih zapiše na berljiv način. Hkrati je to eden od prvih sistematičnih pristopov k hranjenju in prikazovanju našega dojemanja sveta ter analiziranju in opisovanju izkušenj, ki iz tega izhajajo.

I Ching je nastal kot sistem, kot glas nezavednega v nas in nevidnega okoli nas, komunikacija z energijami, ki kot sence spremljajo naše življenje.

I Chinga prevaja sporočila našega življenja v slike in naše probleme v tolmačenje možnih poti gibanja naše biti in našega obstoja oziroma razpotij.

On spreminja naše izkušnje in razmišljanje v možnosti, ki so nam dane, povezuje nas z notranjimi silami, ki zaključujejo veliki krog vsega kar je.

Človek je od nekdaj čutil, da to kar vidi ni vse in čutil je, da obstaja nekaj kar ne vidi in nekaj kar ga povezuje z življenjsko potjo in silami. Zelo zgodaj se je človek zavedal svojega nezavednega, ki ga spremlja kot senca v vseh dejanjih, le razumel ni tega, in se je tako kot mi danes spraševal o svoji usodi.

Čeprav je človeštvo naredilo veliko za svoj obstoj in varnost, se še vedno pojavljajo življenjske dileme in vprašanja o naših poteh in dejanjih ali silah, ki nas ogrožajo ali tistih, ki nas podpirajo in nam pomagajo pri samouresničevanju.

Še danes se nam dogajajo neljube stvari, ki bi jih najraje preskočili in kljub razvoju velike znanosti nam še ni dano, da bi predvideli mnoge pomembne dogodke v našem življenju, da jih znamo kontrolirati in obvladovati.

I Chinga spreminja naše izkušnje in dojemanje o tem kaj se nam resnično dogaja in v kaj se razvijajo dogodki. Komuniciranje z nezavednim v nas odpira druge dimenzije dojemanja. I Chinga je tisti, ki ustvarja tunel med našo zavestjo in tistim kar nas blokira ali tistega kar se skriva v ozadju vseh stvari, ki se dogajajo.
Človek je razvil um, ki ustvarja in pogosto zanemarja osnovno neločljivo povezanost z vesoljem in naravo okoli nas.

V nas obstaja sposobnost komuniciranja z neskončnim življenjem, vendar smo obdani s substanco, ki nas omejuje in blokira. I Chinga je tisto kar nam odpira komunikacijo onostran meja našega zavedanja. I Chinga nam interpretira različnost poti po katerih hodimo ali odpira oči za možnosti, ki se nam ponujajo.

I Ching prevaja dogodke v slike tako kot te nastopajo v naših sanjah, na njih pogosto ni mogoče vplivati, se le pojavijo.

Njegovi simboli in slike so abeceda moči, ki premikajo in spreminjajo našo dušo. Ko delamo s simboli in slikami I Chinga, odpiramo našo zavest in zavedanje, odkrivamo novo vedenje, odpiramo nekaj nezavednega v nas in sprejemamo nov uvid v naše stanje.

Tako se zavedamo prisotnosti sil, ki vplivajo na naše odločitve in življenje. Ko delamo z I Chinga odpiramo kanale nezavednega in intuitivno dojemamo sile, ki premikajo našo usodo, tako ustvarjamo neko obliko intuitivne jasnosti, ki ji I chingu rečemo SHEN MING ali božjo luč. Kadar komuniciramo z I Chingom se odpira nek odnos vse vedenja in vse videnja in počasi se prebuja tudi razumevanje vsega kar se okoli nas dogaja.

On nas vrača k temu kar so v antični preteklosti imenovali “morje duše” in sicer skozi pridobljene nasvete in komunikacijo.

Nasvet, ki nam prinaša novo izkušnjo in doživetje ter vpogled v spoznanje imaginarnega v našem življenju.

On je alkemijski ritual in z reaktiviranjem dajemo možnost naši notranji jing biti, da govori, misli in deluje.
Simboli I Chinga se imenujejo nevidne sile, ki kreirajo naše izkušnje. Ko se pomirimo sami s sabo in življenjsko potjo po kateri hodimo nam I Chinga odpira nova obzorja in to predragoceno znanje nam odbira vrata v kolektivno nezavedno.
Tako ustvarjamo neslišno vibracijo, ki vstopa v “veliko dušo”. To nas dela žive v polnem pomenu te besede in to na vseh ravneh.

I Chinga je religijska praksa, dokazuje nam prisotnost duhovne energije onkraj zavedanja in kontrole naše zavesti...
Težko vprašanje, ki ga postavimo veliki duši I Chinga z namenom reševanje nekega problema nam jasno da odgovor preko svetih simbolov, ki se spremenijo v v znak prisotnosti našega višjega v nas do tedaj neprepoznavnega v vsakdanjem življenju.

Simboli sprva megleni liki se s časom spremenijo v tridimenzionalne oblike in pričnejo povezovati z vseprisotnim nevidnim svetim.
ko delamo z I Chingom odpiramo kanal našega nezavednega in kanal intuitivnega, ki mu tradicionalno rečemo shen ming ali božjo luč.

Konzultacije z I Chingom počasi odpira samo realizacijo in spoznanje o vsem kar nas v življenju zavira. Tako skozi pridobljeni nasvet pridobivamo to kar včasih stari narodi rečejo “morje duše”.
Komentarji (0)


EZOTERA
http://www.compat.org/article.php/20080530140945439