Meher Baba

sreda, oktober 03 2007 @ 12:35 PM GMT

Piše: Anonymous

Mojstrova molitev

O Parvardigar, Ohranjevalec in Zaščitnik Vseh!

Ti si brez Začetka in brez Konca;

Ne-dualen, onstran primerjav; in nihče te premeriti ne more.

Ti si brez barve, izraza, brez oblik in atributov.

Ti si neomejen in nedojemljiv, onstran predstav in konceptov; Večen in neuničljiv.

Ti si nedeljiv; in videti ne more Te nihče, razen z Božanskimi očmi.

Bil si vedno, vedno si in vedno boš; Ti si povsod in v vsem; in tudi onstran vsega in onstran vseh.

Ti si v nebu in globinah. Si manifestiran in nemanifestiran;

Na vseh nivojih in onstran njih. Si v treh svetovih in tudi onstran treh svetov.

Ti si nezaznaven in neodvisen.

 Ti si Stvarnik, Bog Bogov, poznavalec vseh umov in src;

Ti si Vse močni in Vse prisotni. Ti si Znanje Neskončno, Moč Neskončna, in Blaženost Neskončna.

Ti si Ocean Znanja, Vsevedni, Neskončno vedni; Pozavalec preteklosti, sedanjosti in prihodnosti; in ti si Znanje samo.

Ti si Vse usmiljen in večno dobrohoten.

Ti si Duša duš, Eno z neskončnimi atributi.

Ti si Trojnost Resnice, Znanja in Blaženosti.

Ti si Izvor Resnice; Ocean Ljubezni.

Ti si Pradavno Eno, Najvišji od Najvišjih;

Ti si Prabhu in Parameshwar; Ti si Bog-Onstran in Bog Onstran Onostranega;

Ti si Parabrahma; Allah; Elahi; Yezdan; Ahuramazda; in Ljubljeni Bog. Imenovan si Ezad; čaščenja Edini vreden.

Molitev kesanja

Kesamo se, o Bog Najbolj Usmiljeni; za vse naše grehe; za vsako lažno, nepravično ali nečisto misel; za vsako izgovorjeno besedo, ki ne bi smela biti izgovorjena; za vsako storjeno dejanje, ki ne bi smelo biti storjeno.

Kesamo se za vsako dejanje, besedo in misel, ki jo je navdihnila sebičnost ter za vsako dejanje, besedo in misel, ki jo je navdihnilo sovraštvo.
Še zlasti se kesamo za vsako pohotno misel in za vsako pohotno dejanje; za vsako laž; za vsako prenarejanje; za vsako obljubo, ki je nismo izpolnili in za vsako obrekovanje ter opravljanje.
Še zalsti se tudi kesamo za vsako dejanje, ki je drugim prineslo pogubo; za vsako besedo in dejanje, ki je drugim povzročilo bolečino; in za vsako željo, da bi druge doletelo gorje.

V Tvoji Brezmejni Milosti! Te prosimo, da nam odpustiš, O Bog! Za vse te grehe, ki smo jih storili in da nam odpustiš naše stalne neuspehe, da bi mislili, govorili in delali v skladu s Tvojo Voljo. Molitev za Babine ljubljence Ljubljeni Bog, pomagaj nam vsem, da Te ljubimo bolj in bolj, Bolj in bolj in še bolj, dokler ne postanemo vredni združitve s Teboj; in pomagaj nam vsem, da se trdno držimo daamana Babe prav do konca.

Komentarji (0)


EZOTERA
http://www.compat.org/article.php/20071003143526143